Hoe werkt het? Klik hier
Begin pagina
loggy.nl Home
Weblog maken
RSS Feed

Abonneren!


CAO en (functionerings)gesprekken in de zorg


Hallo allemaal!

Voor een schoolopdracht heb ik een aantal mening nodig over verschillende punten. Ik zal hieronder een artikel plaatsen met daarin de verschillende onderwerpen waarover ik jullie mening nodig heb.

Als eerste gaat het over de CAO, en dan over de volgende onderdelen:
vakantie, buitengewoon verlof, vergoedingen in geval van verhuizen, studeren, woon- en werkverkeer.

Vakantie:
Een werknemer met een volledig dienstverband (36 uur of meer) krijgt als basis 170 vakantie uren per jaar. De vakantie moet in de regel in hetzelfde kalenderjaar worden opgenomen als waarvoor de uren gelden. Dus heb je over 2012 170 uren gekregen, dan is het normaal gesproken de bedoeling dat deze ook in 2012 opgenomen worden. Dit kan in overleg anders, maar de vakantie moet tijdig worden aangegeven bij de werkgever. Als je in een jaar geen vakantie opneemt, wordt verwacht dat je deze uren zo snel mogelijk in het volgende jaar opneemt. Je verliest dan wel de helft van je vakantie uren van het jaar waarin je ze niet opgenomen hebt. Mocht je tijdens je vakantie of net ervoor arbeidsongeschikt worden, dan geldt de vakantie niet als vakantie als je aan kunt geven dat je arbeidsongeschikt bent. Iemand die een deel van een kalenderjaar werkzaam is bij een werkgever heeft recht op een evenredig aantal vakantie uren wat wordt afgerond naar boven, dus ten gunste van de werknemer.

Buitengewoon verlof:
Als de werkzaamheden het toelaten volgens de werkgever, heeft een werknemer recht op buitengewoon verlof met behoud van het salaris volgens de hieronder aangegeven aantal dagen. In alle andere gevallen kan de werkgever besluiten of er bijzonder verlof gegeven wordt, met of zonder behoud van salaris. Een afwijzing van bijzonder verlof moet schriftelijk en gemotiveerd aangegeven worden aan de werknemer.
Ondertrouw (1 dag), Huwelijk of partnerregistratie (3 dagen), Overlijden van bloed- of aanverwanten (echtgenoot, ouders/schoonouder/stiefouders, kind/pleegkind: 4 dagen) (2 dagen bij verwanten in de 2e graad, dus neef/nicht/opa/oma en dergelijke) (1 dag bij verwanten in de 3e graad, dus achterneef/nicht en dergelijke).

Vergoedingen in geval van verhuizen:
Er wordt alleen verhuiskosten vergoeding toegepast als dit in overeenstemming is met de ondernemingsraad en in geval van noodzaak. Dus als de werknemer verplicht is te verhuizen, de dienstwoning moet verlaten of als er een medisch aantoonbare reden is om te verhuizen.

Studeren:
De werknemer is verplicht de bijscholingen te volgen die hem aangedragen worden door de werkgever om de functie uit te kunnen voeren. Eventuele kosten zijn voor de werkgever.
De werkgever stelt samen met de ondernemingsraad een plan op waarin de mogelijkheden voor studeren en bijscholing staan vastgesteld. Met betrekking tot het verlenen van studie faciliteiten wordt in ieder geval het volgende geregeld:
aanvraagprocedure, verlofmogelijkheden, kostenvergoeding of terugbetalingsverplichting, omstandigheden waaronder in individuele gevallen kan worden afgeweken.

Woon- en werkverkeer:
De werkgever stelt samen met de ondernemingsraad een regeling vast betreffende de vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer. Hierin staat ook de vergoeding voor stagiaires. Zij komen hier niet voor in aanmerking als zij tijdens de stageperiode gebruik kunnen maken van een OV-chipkaart.
Mocht de werknemer op een tijdstip moeten reizen tussen woning en werk en hangt hier volgens de werkgever een sociaal veiligheidsrisico aan vast, dan wordt er een passende vergoeding aangeboden in de vorm van de meest passende manier van vervoer.

Het volgende onderwerp zijn de aanwezige protocollen. Ik wil graag weten welke je kent en ook daadwerkelijk beheerst en van welke protocollen je nog niet veel weet of graag nog meer zou willen weten. 

Vervolgens wil ik het graag hebben over de aanwezige overlegvormen binnen de afdeling en hoe vaak je deze bezoekt. Je kunt hierbij denken aan een ondersteuningsplanbespreking of een clientbespreking. Er zijn er natuurlijk nog meer, maar ik wil graag weten wat je vind van de aanwezige manieren van overleg en hoe vaak je hierbij aanwezig bent. Let op! Het gaat hierbij dus niet over functioneringsgesprekken. 

Dan over de functioneringsgesprekken. De vraag is hoe deze plaatsvinden binnen de organisatie en hoe jij dit vind. 

Als laatste wil ik graag van je weten hoe de blauwe kamer werkt aan kwaliteitsverbetering. Vind je dat dit goed gedaan wordt en dat overal op gelet wordt, of vind je dat het soms wel wat beter mag en dat er wat gedetailleerder gekeken mag worden hiernaar. Het gaat dan niet alleen om de kwaliteit van de zorg, maar over de algemene kwaliteit. Dus de kwaliteit van leven van de bewoners.

Ik wil iedereen alvast heel erg bedanken voor de moeite en voor de reacties.

 


13:36:50 17 April 2012 Permanente link Reacties (0)

Outlet NL female 140915 - 030216 468x60


Weblog